Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Zadania

Zadania Centrum Usług Wspólnych w Wieliszewie

Centrum prowadzi obsługę oświatowych jednostek budżetowych, tzn. szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wieliszew.

Jednostka obsługująca (CUW) zapewnia jednostkom obsługiwanym obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną oraz z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości, a zakres obowiązków w ramach wspólnej obsługi został określony w statucie Centrum.

Ponadto CUW wykonuje szereg zadań Gminy jako organu prowadzącego, tj.: 
1) prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, likwidacją szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Wieliszew,
2) prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
3) prowadzenie rejestru żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów.
4) opracowywanie projektów uchwał dotyczących oświaty,
5) koordynowanie prac związanych z awansem zawodowym nauczycieli,
6) przygotowywanie analiz projektów arkuszy organizacyjnych,
7) prowadzenie spraw związanych z powierzaniem stanowiska dyrektora, wicedyrektora lub innego stanowiska kierowniczego szkoły lub placówki,
8) wykonywanie zestawień statystycznych oraz sporządzanie wymaganych sprawozdań ustalonych w odrębnych przepisach,
9) prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem dokształcania zawodowego nauczycieli,
10) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem stypendiów w ramach Programu Stypendialnego w Gminie Wieliszew oraz nagród dla uzdolnionych uczniów w zakresie edukacji, kultury i sportu,
11) prowadzenie spraw związanych z organizacją wypoczynku dzieci i młodzieży szkół prowadzonych przez Gminę Wieliszew.
 

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Adam Podemski, data: 14.11.2018 r., godz. 11.35
Ostatnia aktualizacja:Jacek Banaszek, data: 12.02.2020 r., godz. 20.53
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
12.02.2020 r., godz. 20.53Jacek BanaszekEdycja strony
12.02.2020 r., godz. 20.51Jacek BanaszekEdycja strony
14.11.2018 r., godz. 11.35Adam PodemskiDodanie strony

Strona oglądana: 996 razy.